guy-6

  UMKE  

  Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)  

  Republic of Türkiye Ministry of Health National Medical Rescue Team (UMKE)